Rätt att göra invändningar

När IVO behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår myndighetsutövning eller för att utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att invända mot vår behandling. Det innebär att IVO måste upphöra med vår behandling om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl för oss att fortsätta att behandla uppgifterna.