Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade vissa fall måste IVO dock behålla den tidigare uppgiften eftersom vi inte får ändra i allmänna handlingar.