Allmänna handlingar

Inlägg och kommentarer på sociala medier är allmänna handlingar. Utgångspunkten att de ska sparas hos IVO. Hur lång tid de ska sparas beror vilken information som de innehåller. IVO får bara gallra (det vill säga radera) allmänna handlingar när vi har lagstöd för det eller när det finns ett så kallat gallringsbeslut.

Allmänheten, till exempel journalister, forskare och privatpersoner, har rätt att få kopior på allmänna handlingar som finns hos IVO. Det betyder att uppgifter som rör dig kan lämnas ut när någon begär det. Innan vi lämnar ut en handling gör vi alltid en bedömning av om uppgifterna i handlingen skyddas av sekretess.