Dina rättigheter

Du har möjlighet att begära ut ett registerutdrag över vilka uppgifter som IVO behandlar.

IVO ansvarar för att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som IVO behandlar och som rör dig. Du har också rätt att:

  • begära rättelse av dina uppgifter,
  • begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter,
  • göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter.