När enskilda gillar och kommenterar våra inlägg

IVO behandlar personuppgifter i samband att enskilda gillar och kommenterar våra inlägg i sociala medier. Om kommentarer innehåller något olagligt, kränkande eller om de till exempel innehåller uppgifter som skyddas av sekretess raderar vi dem från det sociala mediet. Om kommentarerna innehåller sekretesskyddad information eller information som föranleder ett ärende hos IVO kommer det att registreras i vårt ärendehanteringssystem.

Personuppgifter som kommit in till IVO via sociala medier får bara behandlas av de medarbetare hos oss som behöver det för att kunna utföra sitt arbete.