Dina rättigheter

Om upplysningstjänsten skulle få in uppgifter om dig från någon annan än dig själv, till exempel en närstående, får du ingen information om det. Grunden till det är att det innebär en oproportionerlig ansträngning för oss att kontakta samtliga personer vars uppgifter vi behandlar.

Du har rätt att få veta om och i så fall hur IVO behandlar dina personuppgifter.

För mer information om dina rättigheter se ”IVO:s behandling av personuppgifter” - ”Dina rättigheter” samt ”Begära registerutdrag”.