Rättslig grund och ändamål med behandlingen

IVO behandlar personuppgifter när vi ger service till allmänheten och när vi tar emot tips och synpunkter på vård och omsorg. Personuppgifter i tips och synpunkter blir en del av underlaget när IVO arbetar med riskanalys. Tips och synpunkter kan även bli del av ett tillsynsärende.

Ändamålen för behandlingen är uppfylla IVO:s serviceskyldighet och bidra till att IVO kan utföra en effektiv och riskbaserad tillsyn.

Vår rättsliga grund för behandlingen är att den är nödvändig för att vi ska uppfylla en så kallad ”uppgift av allmänt intresse”.