Vem får ta del av uppgifterna?

Personuppgifter som registrerats av eller kommit in till upplysningstjänsten får bara behandlas av de medarbetare på IVO som behöver det för att kunna utföra sitt arbete. Det kan t.ex. vara inspektörer eller analysutredare.

Allmänheten och media har rätt att begära ut allmänna handlingar från myndigheter. Uppgifter som rör dig och som finns i en allmän handling hos IVO kan därför komma att lämnas ut. IVO gör alltid en prövning av om en uppgift skyddas av sekretess och därför inte ska lämnas ut.