Avgifter

Handling som lämnas ut per brev eller fax

När det gäller papperskopior är IVO skyldig att ta betalt i enlighet med vad som regleras i Avgiftsförordningen. Så här mycket kostar kopiorna:

  • 1-9 sidor: Ingen kostnad.
  • Den tionde sidan: 50 kronor.
  • Varje sida därutöver: 2 kronor.

Om handlingarna skickas via post och brevet väger mer än 50 gram tillkommer portokostnad.

Glöm inte ange fakturaadress!

Handling som skickas med e-post

Det finns enligt Tryckfrihetsförordningen ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut handlingar i annan form än som papperskopior. IVO strävar ändå efter att lämna ut handlingar per e-post.

Vi tar betalt för tidsåtgång för att ta fram och distribuera allmänna handlingar elektroniskt. När du begär ut allmänna handlingar ska de först sekretessgranskas, den delen av hanteringen är inte avgiftsbelagd. Enstaka handlingar kan lämnas ut kostnadsfritt via e-post.

Enstaka handlingar som tar upp till en halvtimme att söka fram, distribueras utan kostnad. Vid större beställningar där arbetsinsatsen tar längre tid än en halvtimme tar vi ut en avgift per påbörjad halvtimme.

Den första halvtimmen är fri, men från och med andra halvtimmen utgår en timkostnad på 500 kronor/timme. Då räknas inte tid för sekretessgranskning med i timkostnaden. Timpriset baseras på tidsåtgång för framtagande och utskick av handlingar enligt följande modell:

(alla priser är exklusive moms)

  • Begäran om utlämnande av allmänna handlingar < 31 minuter: 0 kr
  • Begäran om utlämnande av allmänna handlingar > 31 minuter: 250 kr
  • Begäran om utlämnande av allmänna handlingar > 61 minuter: 500 kr
  • Begäran om utlämnande av allmänna handlingar > 91 minuter: 750 kr
  • Begäran om utlämnande av allmänna handlingar > 121 minuter: 1000 kr

osv.

CD/DVD som lämnas ut per post eller per brev

Samma principer tillämpas som vid utlämnande av allmänna handlingar per e-post. Vid leverans per brev tillkommer portokostnader. Kostnad för skivan tillkommer med 10 kronor.

Det går enklare och fortare för dig att få ut handlingarna om du skickar en e-post till IVO. Om utlämnandet ska faktureras behöver du ange faktureringsadress.