Både Socialstyrelsen och IVO lämnar ut tillsynsärenden

Alla tillsynsärenden från 2010 och framåt finns hos IVO. Det innebär att den som vill begära ut tillsynsärenden från 2010 eller senare vänder sig till IVO. Samma sak gäller för socialtjänsttillståndsärenden.

Socialstyrelsen har hand om ärenden före 2010.