Centraliserad hantering av vissa ärendeslag

Följande verksamheter är centraliserade och hanteras av avdelningen i Stockholm (öst):

  • Tillsyn av verksamheter som hanterar blod och vävnader samt samordning av myndighetens blod- och vävnadsverksamheter.
  • Samordning av myndighetens verksamhet angående medicintekniska produkter och apotekstillsyn.
  • Hantering av ansökningar om förstöring av patientjournal.

Avdelningen i Örebro (mitt) prövar samtliga ansökningar om överflyttning av ärenden mellan kommuner enligt socialtjänstlagen.