Lokala ärenden​

För lokala tillsynsärenden, exempelvis anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria, kan du även kontakta IVO:s regionala tillsynsavdelningar direkt.

Frågor och svar kring utlämnande av information från IVO och andra myndigheter​.