Söka i diariet

Om du vill söka efter ärenden i IVO:s diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer.

Registratorerna nås på telefon via vår växel 010-788 50 00 eller e-post utlamnanden@ivo.se