Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga.​

Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut på grund av sekretess får IVO fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas.

Kontakta någon av myndighetens registratorer för att begära ut en allmän handling. Registratorerna nås på telefon via vår växel 010-788 50 00 eller via e-post (se under rubriken e-post till registrator).

OBS! Beslut från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och domar från domstol skyddas av sekretess hos IVO. Vissa uppgifter i sådana handlingar kan därför behöva tas bort innan handlingarna kan lämnas ut från IVO. Samma handlingar är dock offentliga hos HSAN/domstol, eftersom dessa verksamheter styrs av en annan sekretessreglering. Om du vill vara säker på att få ut ett HSAN-beslut eller en dom i dess helhet är det därför enklast om du begär ut handlingen direkt hos HSAN och domstol.