Har jag rätt att läsa min patientjournal?

Du har nästan alltid rätt att läsa din journal. Vårdpersonal ska alltid göra en individuell bedömning innan journalen lämnas ut. Du kan bli nekad att läsa din journal om den ansvarige läkaren bedömer att det finns starka medicinska skäl för att du inte ska läsa den. Men det är ovanligt.

Ibland sekretessbeläggs delar av journalen. Det kan t.ex. hända när det finns uppgifter i journalen som berör någon annan person och uppgifterna kan skada den personen om uppgifterna lämnas ut.

Journalen tillhör vårdgivaren, men patienten kan begära att få läsa eller få en kopia av de handlingar som gäller patienten själv. En sådan begäran från patienten ska handläggas skyndsamt av vårdgivaren. Du kan också läsa din journal genom att logga in på 1177.se och läsa den via nätet. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.