Kan vården neka mig intyg?

Om du behöver ett intyg om den vård du fått för något ändamål, ska den som fört patientjournal utfärda intyg om vården. Detta framgår av 10 kap. 3 § i patientlagen och 3 kap. 16 § patientdatalagen. Varje vårdgivare ska fastställa rutiner för utfärdande av intyg. Vårdgivaren ska också säkerställa att den som utfärdar ett intyg har tillräcklig kompetens för den uppgiften.