Kan jag ansöka om ekonomisk ersättning?

IVO utreder inte frågor om ekonomisk ersättning. IVO utreder inte heller ekonomiska tvister. Om du har fått en felaktig faktura ska du vända dig till vårdgivaren för att få information om hur du invänder mot fakturan.

Om du drabbas av en skada i vården som hade kunnat undvikas kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.  Vilka försäkringsbolag som kan hjälpa dig beror på om skadan uppstått inom den offentliga eller privata vården.  

För den som vårdats inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf). Du kan läsa mer om Löf och hitta skadeanmälningsblankett på deras webbplats, www.lof.se.

Om du vårdats hos en privat vårdgivare ska du vända dig till vårdgivarens försäkringsbolag med din skadeanmälan. 

Gäller det tandvård hos en privattandläkare kan du också kontakta Privattandvårdsupplysningen. Läs mer på Privattandvårdsupplysningens webbplats.

Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring, kontakta då Patientförsäkringsföreningen. Läs mer på Patientförsäkringsföreningens webbplats.

Om du blivit skadad av ett läkemedel, kontakta då Läkemedelsförsäkringen. Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats.