Kan jag komplettera min anmälan i efterhand?

Om du vill komplettera en anmälan i efterhand kan du skicka din komplettering till registraturen eller till den inspektör som handlägger ditt ärende. Om kompletteringarna inkommer sent i utredningen är det inte säkert att vi kan bifoga dessa till utredningen.