Finns det någon tidsgräns för att anmäla ett klagomål till IVO?

Som regel utreder IVO inte händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden.