Kan jag anmäla en specifik legitimerad personal inom hälso- och sjukvården?

Det du kan anmäla till IVO är en händelse som du varit med om. Du kan i din anmälan namnge specifik legitimerad personal som du anser har brustit.