Vem kan göra en anmälan om fel i vården till IVO?

En anmälan får göras av den patient som saken gäller. Om patienten inte själv kan anmäla saken, får en närstående till honom eller henne göra anmälan. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän. 

Om du vill göra en anmälan åt en annan person trots att den personen kan göra anmälan på egen hand behöver du visa att personen i fråga samtycker till att du hjälper till. Det gör du genom att skicka in en fullmakt. IVO har ingen egen blankett för detta utan ni behöver själva utforma fullmakten.