Kan jag söka vård i annan region?

Du har rätt att välja öppenvård (vårdcentral eller specialistmottagning) var som helst i Sverige. Öppenvård innefattar all vård som inte innebär att du läggs in på sjukhus/motsvarande. Det kallas slutenvård. När du söker vård i en annan region än där du är folkbokförd så är det dina medicinska behov som avgör när du får vård och du omfattas inte av vårdgarantin. Ibland behövs remiss till den öppna specialistvården men ibland tar mottagningen emot en egenremiss eller förfrågan.

Du kan få möjlighet att välja även slutenvård i annan region än där du är folkbokförd men detta kräver ett godkännande i förväg av din hemregion.