Kan jag söka vård i annat land?

En patient som är försäkrad för vårdförmåner i Sverige kan ha rätt att få planerad vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Ansökan sker via Försäkringskassan.