När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte:

  • för återbesök
  • om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
  • för medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar
  • för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester
  • när du ska få ett hjälpmedel, med undantag av utprovning av hörapparater
  • om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.