Vad betyder vårdgarantin?

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att:

  • få kontakt med vården.
  • få den vård som du behöver.

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Region är samma sak som det som tidigare kallades för landsting.

Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin

Kontakt med primärvården samma dag

Patienten har rätt att samma dag få prata med någon antingen per telefon eller vid ett personligt besök för en bedömning. Kontakt och bedömning via sjukvårdsrådgivningen (1177/Vårdguiden) uppfyller kravet på kontakt samma dag.

Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården

En förutsättning för att denna vårdgaranti ska gälla är att patienten har ett nytt hälsoproblem eller en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare känt hälsoproblem. Om denna förutsättning är uppfylld ska du få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör vem du ska träffa för den medicinska bedömningen. Det kan vara en läkare men det kan exempelvis också vara en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut. Fysioterapeut är samma sak som det som tidigare kallades sjukgymnast.

Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

Du ska få en tid för ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar, om du har fått en remiss för det. Tiden räknas från den dag beslutet togs att skicka en remiss för specialistvård. Om du skickar egenremiss eller egenanmälan räknas tiden från det att remissen bedömts och accepterats. Det första besöket måste inte vara till en läkare, det kan exempelvis vara till en sjuksköterska eller vara ett så kallat teambesök.

Behandling påbörjad inom 90 dagar

Efter det att läkaren tillsammans med dig har beslutat om en viss behandling, till exempel en operation, ska du få en tid för den inom 90 dagar. Tiden räknas från den dag som beslutet fattades.

Mer information om vårdgarantin kan du läsa på Sveriges kommuner och landstings webbsida.