Vad ska jag göra om jag inte fått vård inom ramen för vårdgarantin?

Regionen ska informera patienten om rätten till vårdgaranti och hjälpa till att ordna ny vårdgivare. Regionen ska också ersätta patienten för eventuella merkostnader (sjukresor, hotell, ledsagare med mera) samt vid behov sköta denna vårdkontakt.

Kontaktuppgifter till de olika regionernas vårdgarantikansli finns på Sveriges kommuner och landstings webbsida.