Vad ska jag göra om vårdgivaren har fört in uppgifter om annan patient i min journal?

Ibland händer det att vården felaktigt fört in uppgifter om patienter i fel journal. I dessa fall ansvarar vårdgivaren för att rätta till detta. De felaktigt införda uppgifterna ska flyttas till den patientjournal där de rätteligen hör hemma. Om vårdgivaren inte vet i vilken patientjournal uppgifterna hör hemma får de inte flyttas. Då kan vårdgivaren istället göra en rättelse. Läs mer om detta under frågan: ”Vad ska jag göra om det står felaktigheter i min journal”.