Finns det någon tidsgräns för att anmäla ett klagomål till IVO?

Som regel utreder IVO inte händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

Du kan läsa mer om IVO:s utredningsskyldighet i 7 kap. 11 § patientsäkerhetslagen.