Kan jag ansöka om ekonomisk ersättning?

IVO utreder inte frågor om ekonomisk ersättning

Alla vårdgivare är skyldiga att ha en patientförsäkring. Om du drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Vilka försäkringsbolag som kan hjälpa dig beror på om skadan uppstått inom den offentliga eller privata vården.

För den som vårdats inom offentligt finansierad vård finns en patientförsäkring hos Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf). Du kan läsa mer om Löf och hitta skadeanmälningsblankett på deras webbsida.

Om du vårdats hos en privat vårdgivare ska du vända dig till vårdgivarens försäkringsbolag med din skadeanmälan.

Oförsäkrad vårdgivare 

Om din vårdgivare inte har en patientförsäkring kan du kontakta Patientförsäkringsföreningen (PFF). PFF hanterar skador som uppkommit hos oförsäkrade vårdgivare. Du kan läsa mer på PFF:s webbsida.

Skadad av ett läkemedel

Om du anser att du har blivit skadad av ett läkemedel kan du kontakta Läkemedelsförsäkringen för att få din sak prövad. Du kan läsa mer om Läkemedelsförsäkringens på deras webbsida

Vem ska jag vända mig till om jag har fått en felaktig faktura från vårdgivaren?

IVO utreder inte ekonomiska tvister. Om du har fått en felaktig faktura ska du vända dig till vårdgivaren och be om information om hur du ska göra för att invända mot fakturan.