Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med hälso- och sjukvården (ej tandvård)?

Först ska du kontakta den mottagning eller avdelning där du har vårdats. Vårdgivaren vid mottagningen eller avdelningen är skyldig att utreda vad som har hänt. Om det behövs ska vårdgivaren vidta åtgärder för att det inte ska hända igen.

Om du inte får något svar av vårdgivaren, eller om du inte är nöjd med svaret du har fått, kan du anmäla ditt klagomål till IVO. Vårdgivaren har fyra veckor på sig att besvara klagomålet innan du kan göra en anmälan till IVO. Du hittar både en e-tjänst och en blankett för anmälan av hälso- och sjukvården här

För att använda e-tjänsten behöver du ha BankId.

IVO utreder inte alla klagomål på hälso- och sjukvård som kommer till myndigheten. Du kan läsa om vad IVO utreder under frågan: ”Vad utreder IVO?”.

Om ditt klagomål gäller offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Om ditt klagomål rör offentligt finansierad hälso- och sjukvård kan du få stöd och hjälp att framföra ditt klagomål till vårdgivaren av patientnämnden i din region/landsting. Nämnden är en del av landstinget, men är opartisk och fristående. Din regionala patientnämnd hittar du här