Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med tandvården?

Först ska du kontakta den mottagning eller klinik där du har vårdats. Verksamheten är skyldig att utreda vad som har hänt. Om det behövs ska verksamheten vidta åtgärder för att det inte ska hända igen.

Beroende på vart du har fått vård kan du ibland få hjälp att reda ut tvister och framföra klagomål.

Patientnämnderna har ett ansvar att hjälpa till

Om du inte är nöjd med vård och behandling som du fått hos Folktandvården, Aqua dental eller Distriktstandvården och behöver hjälp att framföra ditt klagomål till vårdgivaren kan du vända dig till patientnämnden i din region/landsting. Nämnden är en del av landstinget, men är opartisk och fristående. Din regionala patientnämnd hittar du här.

Privat klinik som inte omfattas av patientnämndernas ansvar

Vissa tandkliniker, som inte omfattas av patientnämndernas ansvar, är medlemmar i privata organisationer. Dessa organisationer kan ibland hjälpa dig att framföra klagomål mot tandvården. Vänd dig till din klinik för att få veta om de är medlemmar i någon organisation som kan hjälpa dig.

Om tandkliniken inte är medlem i någon organisation ansvarar du själv för att kontakta och framföra dina synpunkter och klagomål till tandläkaren, klinikchef eller den som är verksamhetsansvarig. Kliniken är skyldig att utreda och besvara dina klagomål.

Du kan läsa mer om vad som gäller när du är missnöjd med tandvården på 1177.se eller kontakta IVO:s upplysningstjänst.