Checklista - så här vet du att en aktör är seriös

Att du får skriftlig information om:

 • att betänketiden för injektionsbehandlingar är två dagar och för kirurgiska ingrepp är sju dagar.
 • vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns.
 • kostnader för den behandling som valts.
 • det förväntade behandlingsförloppet och resultatet.
 • vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten.
 • eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd.
 • kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen.
 • de substanser och läkemedel som används.
 • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.
 • eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
 • att verksamheten är anmäld till IVO:s vårdgivarregister.