Hur gör jag för att anmäla en vårdskada i en verksamhet inom estetisk kirurgi eller estetiska injektionsbehandlingar?

Om du har fått en allvarlig skada i samband med en behandling kan du lämna ett klagomål till IVO. Här kan du läsa om hur du ska göra.