Jag vill anmäla en verksamhet som fortsätter bedriva estetiska behandlingar trots att de inte uppfyller lagkraven, hur gör jag det?

Vänd dig till vår upplysningstjänst. Där kan du informera oss om verksamheter som inte uppfyller kraven i den nya lagen. Om du vill kan du vara anonym.

Du hittar mer information om att lämna ett tips eller en informell anmälan här.