Kan jag anmäla till IVO om jag inte är nöjd med en skönhetsbehandling?

Om du har fått en allvarlig skada i samband med estetisk behandling som ingår i lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska du i första hand anmäla detta till verksamheten. Om du inte är nöjd med verksamhetens svar och skadan är bestående eller har gett upphov till ett ökat vårdbehov kan du anmäla detta till IVO. 

Du kan läsa mer om anmälan till IVO under frågorna: "Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med hälso- och sjukvården (ej tandvård)?" och "Vad utreder IVO?".

Om du har synpunkter på det estetiska resultatet har Konsumentverket viss information om hur du i så fall kan ta ärendet vidare. Läs mer hos Konsumentverket.