Kan jag anmäla till IVO om jag inte är nöjd med en skönhetsbehandling?

Om du har fått en allvarlig skada i samband med behandlingen och en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har utfört behandlingen eller på annat sätt medverkat kan du anmäla detta till IVO. Du kan läsa mer om anmälan till IVO under frågorna: ”Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med hälso- och sjukvården (ej tandvård)?” och ”Vad utreder IVO?”.

Om personen som utfört behandlingen inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan du kontakta Konsumentverket. Läs mer hos Konsumentverket.