Hur kan jag komplettera en anmälan till IVO som jag gjort tidigare?

Skriv ner din komplettering och skicka till IVO via e-post till registrator.vs@ivo.se eller vanligt brev till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

För att IVO ska kunna koppla ihop komplettering till din anmälan är det viktigt att du uppger det personnummer som du angett i din ursprungliga anmälan och att det framgår att det rör sig om en komplettering.