Kan IVO:s beslut ändras? Hur gör man?

Om du anser att IVO fattat ett felaktigt beslut kan du begära ändring av beslutet. För att IVO ska ha en skyldighet att ändra beslutet krävs att det är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende. Beslutet ska även kunna ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Om du nyligen har fått beslut från IVO ska du kontakta handläggaren som står på beslutet för att begära ändring. Handläggaren på IVO tar då ställning till om man ska ändra beslutet.