Utreder IVO socialtjänsten när jag gjort en anmälan?

När din anmälan om brister inom socialtjänst eller LSS har kommit in till IVO gör vi en bedömning av uppgifterna i anmälan.

I IVO:s uppdrag ingår att genomföra tillsyn där risker för missförhållanden bedöms vara stora. IVO avgör om de uppgifter som vi får del av ska leda till tillsyn. Vår bedömning utgår ifrån innehållet i anmälan och information som IVO har tillgång till i övrigt. Om IVO inleder en tillsyn väljer vi även vad som i så fall ska granskas. Om IVO inte öppnar ett tillsynsärende direkt efter din anmälan, kan innehållet i den ligga till grund för framtida tillsyn.

Här kan du läsa mer om IVO:s tillsyn.