Vad händer med min anmälan?

IVO har ingen skyldighet att utreda allt som anmäls utan avgör självständigt om det finns skäl att göra tillsyn. Bedömningen sker bland annat utifrån det som enskilda personer anmäler men också utifrån andra uppgifter som IVO kan ha om verksamheter. En tillsyn kan inledas omgående, eller kan ske senare, beroende på hur IVO bedömer de uppgifter som finns. Alla uppgifter som lämnas till IVO om verksamheter registreras och kan användas när IVO planerar vilka tillsyner som ska genomföras.

När IVO har gjort sin bedömning får du, inom två – tre veckor, ett skriftligt meddelande om vilket ställningstagande vi gjort utifrån din anmälan.

IVO:s ställningstagande kan vara något av följande:

  • IVO registrerar dina uppgifter men inleder inte någon granskning.
  • Uppgifter i din anmälan kan komma till användning när IVO planerar kommande tillsyner.
  • IVO registrerar dina uppgifter och kommer att inleda en tillsyn. IVO avgör då vad som ska tillsynas, det behöver inte alltid vara den specifika händelse som du har anmält. IVO kan välja att tillsyna en hel verksamhet, där händelsen inträffat, t.ex. ett boende eller ett socialkontor eller flera verksamheter i den aktuella kommunen. Uppgifterna i din anmälan kan även tillföras en pågående tillsyn som IVO sedan tidigare bedriver.
  • IVO registrerar dina uppgifter och översänder din anmälan till den ansvariga kommunen. Den som är ansvarig för en verksamhet är också skyldig att utreda och åtgärda synpunkter och klagomål.

När du fått ditt meddelande om IVO:s ställningstagande avslutas det ärende som din anmälan föranlett. Om IVO väljer att inleda tillsyn så öppnas i stället ett nytt ärende.

Om en tillsyn inleds efter att du har gjort en anmälan till IVO får du ingen automatisk återkoppling vad IVO beslutar i ärendet utan vill du ha information om det ska du kontakta registraturen och be om att få ta del av handlingar i ärendet.