Jag har fått ett avslagsbeslut från socialtjänsten, kan jag anmäla det till IVO?

Om du inte nöjd med de beslut som socialtjänsten fattat, kan många beslut överklagas till förvaltningsrätten. Socialtjänsten ska ge dig information om hur du överklagar. IVO kan inte ändra socialtjänstens beslut.