Har jag rätt att byta handläggare vid socialtjänsten?

Du har rätt att få berätta om det du inte tycker fungerar bra och att få bli lyssnad på. Du har däremot ingen självklar rätt att få byta handläggare. Det är chefen på den socialtjänstenhet som du går till som avgör om du kan få byta handläggare. Har du synpunkter på din handläggare bör du framföra dessa till chefen.