Jag vill anmäla min socialsekreterare till IVO, kan jag det?

IVO granskar inte enskilda tjänstemän när vi gör tillsyn vid socialtjänsten. Däremot är kommunen skyldig att ta emot synpunkter och klagomål på sin verksamhet och personal.