Kan jag som privatperson anmäla ej verkställda beslut till IVO?

Det är kommunen som är ansvarig för att rapportera ej verkställda beslut till IVO. Rapporterna ska skickas in fyra gånger per år. Mer information om ej verkställda beslut finns här.

Som privatperson har du dock möjligheten att anmäla brister i socialtjänstens verksamhet till oss. Att ett beslut inte har verkställs kan betyda att det finns brister vad gäller socialtjänstens planering eller handläggning. Om du ska anmäla brister eller missförhållanden kan du göra det via vår e-tjänst eller använda pappersblanketten.