I mitt avtal för personlig assistans finns en sekretessklausul, som till exempel beskriver att den assistansberättigade har tystnadsplikt angående bolaget och dess anställdas förhållanden. Kan jag ändå klaga på min assistansanordnare till IVO?

Ja, du kan alltid lämna klagomål till IVO. Bolaget kan inte begränsa din rätt att framföra synpunkter och klagomål.