Socialtjänsten har sagt att de ska omhänderta mina barn, kan jag få hjälp från IVO?

IVO kan inte ändra socialtjänstens beslut. De flesta beslut kan dock överklagas till förvaltningsrätten. Om du upplever att handläggningen inför eller efter beslutet inte har gått rätt till, kan du göra en anmälan till oss. Om du väljer att göra en anmälan till IVO får du återkoppling om IVO beslutar att inleda tillsyn eller inte. IVO avgör självständigt om, och i sådana fall, när en tillsyn ska ske. Vid en tillsyn granskar IVO att handläggningen håller god kvalitet, är säker och följer gällande lagar och bestämmelser.