Vem kan göra en anmälan till IVO?

Vem som helst kan lämna uppgifter till IVO om brister och missförhållanden, eller lämna synpunkter i övrigt som gäller socialtjänst eller LSS. Det gäller oavsett om du själv är berörd, om du är närstående eller om du på annat sätt känner till brister i en verksamhet.