Utreder IVO socialtjänsten när jag gjort en anmälan?

IVO bedömer självständigt vilka anmälningar som ska leda till en tillsyn. Vår bedömning utgår ifrån innehållet i anmälan och information som IVO har tillgång till i övrigt. Även om vi inte öppnar ett tillsynsärende direkt efter din anmälan, kan innehållet i den ligga till grund för framtida tillsyn. Här kan du läsa mer om IVO:s tillsyn.