Vad gör jag om det står felaktigheter eller kränkande uppgifter om mig eller min familj i socialtjänstens utredning?

De som jobbar på socialtjänsten är skyldiga att vara opartiska och sakliga i sitt arbete. Det innebär till exempel att de inte ska använda sig av uppgifter som inte stämmer eller som är onödiga för utredningen. Du kan berätta för socialtjänsten om vad du anser är fel eller kränkande. Det är viktigt att socialtjänsten får höra dina invändningar så att de har möjlighet att fatta beslut baserat på rätt underlag och på information som stämmer. Du har däremot inte rätt att kräva att uppgifter som finns i en utredning helt ska tas bort.