Vad händer med min anmälan?

IVO har ingen skyldighet att utreda allt som anmäls utan avgör självständigt om det finns skäl att göra tillsyn. Bedömningen sker bland annat utifrån det som enskilda personer anmäler men också utifrån andra uppgifter som IVO kan ha om verksamheter. En tillsyn kan inledas omgående, eller kan ske senare, beroende på hur IVO bedömer de uppgifter som finns. Alla uppgifter som lämnas till IVO om verksamheter registreras och kan användas när IVO planerar vilka tillsyner som ska genomföras.

När din anmälan om brister inom socialtjänsten eller LSS har kommit in till IVO görs en bedömning av uppgifterna i din anmälan. Efter att du har skickat in din anmälan till IVO kommer du att få en återkoppling.

Om en tillsyn inleds efter att du har gjort en anmälan till IVO får du ingen automatisk återkoppling vad IVO beslutar i ärendet utan vill du ha information om det ska du kontakta registraturen och be om att få ta del av handlingar i ärendet.