Detta är hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård omfattar de insatser som görs för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Även tandvård ingår.

Exempel på verksamheter där hälso- och sjukvård utförs är:

  • sjukhus
  • ambulanssjukvård
  • hemsjukvård
  • vårdcentraler och
  • mottagningar i öppenvård för exempelvis rehabilitering och psykiatri.